Dönüşüm Optimizasyonu (Conversion Rate Optimization – CRO)

Dönüşüm optimizasyonu öncesinde bazı dijital pazarlama tanımlarına göz atalım.

Dönüşüm Optimizasyonunda Dijital Pazarlama Kavramları

Aşağıdaki kavramlar dönüşüm optimizasyonu hizmetini ve konusunu anlamak için bilinmesi gereken kavramlardır.

Dönüşüm (Conversion) nedir?

Dönüşüm, bir reklam verenin, reklamların tıklanması sonrasında tamamlanmasını istediği işlemin tamamlanma durumudur. Örneğin bir eticaret firması için dönüşüm, tıklama sonrasında kullanıcının siparişini tamamlaması durumu iken, bir hırdavat dükkanı için tıklama sonrasında iletişim menüsüne tıklanması bir dönüşüm olabilir.

Teşekkürler Sayfası (Thank you Page) nedir?

Teşekkürler sayfası, Kullanıcıların bir internet sitesinde form doldurma, iletişim sayfasını görüntüleme, siteye üye olma, alışverişi tamamlama gibi tamamlanması arzu edilen bir işlemden sonra kullanıcıya gösterilen ve bu işlem için kullanıcıya teşekkür edilen sayfadır.

Dönüşüm Kodu (Conversion Pixel) Nedir?

Dönüşüm kodu, ilgili dönüşüm işleminin tamamlanmasını sayan ve bu işlemin tamamlandığını facebook sunucularına bildiren bir kod parçacığıdır. Dönüşüm kodu (conversion pixel) her yüklendiğinde bir dönüşüm sayılır. Bu nedenle reklamlarımızın tıklama sonrası kaç adet dönüşüm ile sonuçlandığını sağlıklı bir şekilde saymak için bu kodun sadece teşekkürler sayfasında yani dönüşüm işleminin tamamlandığı ve kullanıcıya bunun için teşekkür ettiğimiz sayfaya (thank you page) konulması gerekir.

Dönüşüm Optimizasyonunda Dijital Pazarlama Metrikleri

Dönüşüm optimizasyonunda edinim başına maliyet (cost per action, CPA) ve Yatırımın Geri Dönüş Oranı, YGO (Return of Investment, ROI), dönüşüm oranı (Conversion Rate) metrikleri sıklıkla kullanılır.

Edinim Başına Maliyet (Cost per Action) nedir?

Edinim başına maliyet, yani İngilizce olarak sıklıkla kullanılan tabiri ile “Cost per Action, kısaca CPA” metriği harcanan dijital pazarlama maliyetinin dönüşüm sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Diyelim ki 100 TL harcadınız ve toplamda 20 adet üyelik elde ettiniz. Bu durumda 100 / 20 = 5 TL bir üye başına edinim başına maliyeti olarak hesaplanır.

Dönüşüm Oranı (Conversion Rate) nedir?

Dönüşüm oranı, yani İngilizce olarak sıklıkla kullanılan tabiri ile “Conversion Rate, kısaca CR veya CVR” metriği elde edilen dönüşüm sayısının tıklama sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Diyelim ki 100 TL harcadınız, 1000 adet tıklama elde ettiniz ve 20 adet üyelik elde ettiniz. Bu durumda dönüşüm / tıklama formülasyonu ile 20 / 1000 = %2 olarak dönüşüm oranı hesaplanır.

Yatırımın Geri dönüş Oranı (Return of Investment nedir?

Yatırımın Geri Dönüş Oranı (YGO), yani İngilizce olarak sıklıkla kullanılan tabiri ile “Return of Investment, kısaca ROI” dijital pazarlama faaliyeti sonunda kazanılan paranın harcanan paraya bölümü ile hesaplanır. Diyelim ki bir eticaret firması olarak 100 TL harcadınız ve 2500 TL ciro yaptınız. Bu durumda Yatırımın Geri Dönüş Oranı metriği gelir / gider formülü ile 2500 / 100 = %2500 olarak hesaplanır.

Dönüşüm Optimizasyonu nasıl yapılır?

Dönüşüm optimizasyonu, dijital pazarlama faaliyeti sonunda elde edilmek istenen dönüşüm tipine göre yapılmalıdır. Başlıca tipleri Yatırımın Geri Dönüş Oranına göre optimizasyon ve Edinim Başına Maliyet optimizasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.

Yatırımın Geri Dönüş Oranına göre Dijital Pazarlama  Optimizasyonu

Yatırımın Geri Dönüş Oranı optimizasyonu, dijital pazarlama faaliyeti sonunda elde edilmek istenen dönüşüm tipine göre yapılmalıdır. Örneğin bir eticaret firmasında Yatırımın Geri Dönüş Oranı (YGO) metriğine göre ortalamanın üstünde olan reklam gruplarının tıklama başına teklif miktarlarının yükseltilmesi ve ortalamanın altında olan reklam gruplarının ise tıklama başına maliyetlerinin düşürülmesi yolu ile yapılır.

Edinim Başına Maliyet metriğine göre Dijital Pazarlama Optimizasyonu

Edinim Başına Maliyet (EBM) optimizasyonu, bu rakamın bütün dijital pazarlama faaliyetlerinde düşürülmesi esasına dayanır. Bu sayede edinim başına maliyetlerinizi düşürerek daha fazla dönüşüm elde edebilirsiniz. Örneğin bir bankada amaç kredi satmaktır ve kredi başvuru formunun doldurulma sayısı artırılmak istenir. Bu nedenle 100 TL harcayan 3 farklı reklam hedeflemesinden hangisinin edinim başına maliyeti düşükse bu reklam hedeflemesinin tıklama başına maliyet teklifi ve bütçesi artırılarak daha fazla tıklama alınır ve optimizasyon yapılır.

Boosmart Dijital Pazarlama Ajansı, dijital pazarlamada dönüşüm optimizasyonu (Conversion Optimization) konusunda uzmandır. Dönüşüm optimizasyonu konusunda dijital pazarlama hizmeti verdiği markalara profesyonel hizmet verir.

Siz de Dönüşüm OPtimizasyonu (Conversion Rate Optimization – CRO) hizmetinin ihtiyacınıza uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçin. Sizin için neler yapabileceğimize birlikte karar verelim.